Khô Cá Bò Da

Liên hệ

. Khô cá bó da loại ngon vị hơi ngọt.
. Khô cá bò da đã được tẩm gia vị.
. KHÔNG hóa chất – KHÔNG phẩm màu.
. Làm từ cá tươi – Hoàn toàn thủ công.